ซื้อชุดโซฟา และพรมปูพื้น สำหรับใช้รับรองแขกภายในห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099592232
งบประมาณ:
73,295.00
ราคากลาง:
73,295.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 ก.ย. 2566

article