ซื้อโถปัสสาวะชายพร้อมติดตั้ง ภายในห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายชาญวิทย์ นาคบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099450204
งบประมาณ:
6,900.00
ราคากลาง:
6,900.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 ก.ย. 2566

article