ซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 99 พวง สำหรับใช้ในการจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099311642
งบประมาณ:
9,900.00
ราคากลาง:
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 14 ก.ย. 2566

article