จ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Telepresence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
64097162077
งบประมาณ:
399,000.00
ราคากลาง:
399,110.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
021265900
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21 ก.ย. 2564

article