จ้างการจ้างซ่อมไมโครโฟนพร้อมฐาน หมายเลขครุภัณฑ์ สป1/ค.07/50 สำหรับใช้งานราชการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099127400
งบประมาณ:
3,905.50
ราคากลาง:
3,905.50
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11 ก.ย. 2566

article