ซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง และถังพักน้ำ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089648338
งบประมาณ:
72,760.00
ราคากลาง:
72,760.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 ส.ค. 2566

article