จ้างการจ้างทำตรายาง จำนวน 58 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099486891
งบประมาณ:
7,660.00
ราคากลาง:
7,660.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21 ก.ย. 2566

article