ซื้อผ้าต่วนสีฟ้า จำนวน 8 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66079553600
งบประมาณ:
17,600.00
ราคากลาง:
17,600.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 ก.ค. 2566

article