ซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัย สำหรับใช้ใน การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089221854
งบประมาณ:
3,360.00
ราคากลาง:
3,360.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11 ส.ค. 2566

article