จ้างทำตรายาง จำนวน 32 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67029122903
งบประมาณ:
4,360.00
ราคากลาง:
4,360.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8 ก.พ. 2567

article