ซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัย ปากกาลงนาม และสมุดลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66059504020
งบประมาณ:
5,360.00
ราคากลาง:
5,360.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 30 พ.ค. 2566

article