จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099627687
งบประมาณ:
4,992,000.00
ราคากลาง:
4,992,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 28 ก.ย. 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 ก.ย. 2566

article