จ้างซ่อมตู้เย็น ยี่ห้อ SAMSUNG หมายเลขครุภัณฑ์ สป 1/คย2/51 100 000 006 346 สำหรับใช้งานราชการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099054559
งบประมาณ:
2,500.00
ราคากลาง:
2,500.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 5 ก.ย. 2566

article