จ้างทำป้ายชื่อสำหรับต้นไม้ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089361365
งบประมาณ:
1,100.00
ราคากลาง:
1,100.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21 ส.ค. 2566

article