จ้างซักพรมปูพื้นประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089613504
งบประมาณ:
56,068.00
ราคากลาง:
56,068.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 ส.ค. 2566

article