ซื้อผ้าใบหลังคาเต็นท์ตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงการคลังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66089321901
งบประมาณ:
65,000.00
ราคากลาง:
53,393.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 17 ส.ค. 2566

article