จ้างจัดทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหาร ระดับกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67069468071
งบประมาณ:
66,780.00
ราคากลาง:
66,780.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 ก.ค. 2567

article