จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
64087575022
งบประมาณ:
500,000.00
ราคากลาง:
500,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
021265800
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 26 ส.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 ส.ค. 2564

article