ซื้อสติ๊กเกอร์ขาวด้าน ขนาด A4 จำนวน 6 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66119289232
งบประมาณ:
900.00
ราคากลาง:
900.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29 พ.ย. 2566

article