จ้างปรับปรุงวอลเปเปอร์และติดตั้งมู่ลี่ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66099439094
งบประมาณ:
99,949.29
ราคากลาง:
99,949.29
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 19 ก.ย. 2566

article