รับสมัครผู้เชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง และพนักงานผู้ช่วย 1 ตำแหน่ง ประจำฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงิน
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง และพนักงานผู้ช่วย 1 ตำแหน่ง ประจำฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงิน
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2549
2 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ดูรายละเอียด

article