รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานใน 4 ตำแหน่ง
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานใน 4 ตำแหน่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2549
4 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ก.พ. 2549 neda
icon

article