รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2550
19 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 อัตรา
ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 อัตรา
ตำแหน่งบุคลากร 4 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลัง และ ตำแหน่งบุคลากร 4" หรือ http://job.sepo.go.th
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article