รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง สมุห์บัญชี จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง สมุห์บัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2549
1 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

article