รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2550
11 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 อัตรา
ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป" หรือ http://job.sepo.go.th
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ, รายชื่อเจ้าหน้าที่ธุรการ(เพิ่มเติม)
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

article