รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งบุคลากร 5 จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งบุคลากร 5 จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2550
6 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article