รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2550
4 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ( ชั้น 6 อาคาร 1)
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ, รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ(พนักงานประจำสำนักงาน), (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์), (นิติกร)
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ(พนักงานประจำสำนักงาน), (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์), (นิติกร)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article