รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่งจำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่งจำกัด
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2550
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 บริษัทขนส่ง จำกัด เลขที่ 999 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร กทม. 10900 โทร.02-936-1152, 02-936-2853-66 ต่อ 820,616 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็ปไซด์ www.transport.co.th
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article