รับสมัครคัดเลือก เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 อัตรา ปฏิบัติงาน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550
รับสมัครคัดเลือก เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 อัตรา ปฏิบัติงาน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2550
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-298-6456 โทรสาร 02-273-9790
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.mof.go.th/job/
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- ใบสมัคร
icon

article