รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2550
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น G เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552274906
icon
- 1552274906
icon

article