รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2550
6 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
ตำแหน่งนักบัญชี 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 1 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว" หรือ http://job.sepo.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article