ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนิติกร
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนิติกร
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563
3 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

article