ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง เลื่อนประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง เลื่อนประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ประกาศเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564
1 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
8 ธ.ค. 2563 ประกาศรับสมัครสอบรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
icon
15 ม.ค. 2564 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
icon
15 ม.ค. 2564 ประกาศรายละเอียดกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
icon
4 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
icon
1 มี.ค. 2564 เลื่อนประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
icon

article