ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2565
7 อัตรา

article