สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2552
10 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร :ฝ่ายบริหารสำนักงานและสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 17 เลขที่1 วิภาวดีรังสิต ซอย5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-272-0300 ต่อ 210-211
e-mail: Recruitment@dpa.or.th
ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpa.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- 1556618016
icon
- 1556618016
icon
- 1556618016
icon

article