รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2551
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ อาคารกรมธนารักษ์ ชั้น 7 ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2298 5890 -3 ต่อ 15 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dad.co.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- 1556617447
icon
- 1556617447
icon
- 1556617447
icon

article