รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2549
14 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- 1556615276
icon
- 1556615276
icon
- 1556615276
icon
- 1556615276
icon

article