รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2549
4 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- 1556614902
icon
- 1556614902
icon
- 1556614902
icon

article