ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564
1 อัตรา

article