การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2551
9 อัตรา

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 4

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4" หรือ http://job.sepo.go.th
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคลัง 4, พนักงานราชการ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article