รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2552
7 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ส่วนบริหารงานบุคคล /สำนักบริหารงานบุคคล ( ชั้น 6 อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ, กำหนดสถานที่สอบ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ธุรการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article