สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 3 อัตรา
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 3 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2552
3 อัตรา

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 3 อัตรา ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
  2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  3. พนักงานขับรถยนต์

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น 32 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552032370
icon

article