รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2552
5 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ชั้น 6 อาคาร 3) ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.0-2298-5880-9 ต่อ 6642, 6643

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article