การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2552
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 22161894-7 ต่อ 105 โทรสาร 0 22161898-9 ภายในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552031896
icon

article