สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 3 อัตรา
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 3 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2552
0 อัตรา

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 3 อัตรา ดังนี้
1 ) เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
2 ) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
3 ) พนักงานขับรถยนต์

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น 32 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article