รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2552
2 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article