โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2552
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ เลขที่ 184 ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-1161 , 0-2229-1178 , 0-2229-1188 , 0-2252-8352 ในวันทำการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552028596
icon
- 1552028596
icon
- 1552028596
icon

article