รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สายงานนักบริหาร (ตำแหน่งนักบริหาร 9 เดิม) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สายงานนักบริหาร (ตำแหน่งนักบริหาร 9 เดิม) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2553
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article