ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนจำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนจำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2553
1 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทรศัพท์ 0-2265-8050 ต่อ 5811, 5801,5614 และ 561 ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.หรือสามารถเรียกดูข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.pdmo.go.th และ เว็ปไซต์ กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ http://www.mof.go.th/pddf/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552021566
icon

article