ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
ประกาศเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2554
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

article